NordicBet Liga Foreningen
ATK+
ATK+

Kære klubber og forældre, vi er enormt glade for og stolte af, at I som klubber og forældre ønsker at være en del af FNF!

Vi er i FNF stolte af, at så mange klubber ønsker at være en del af FNF og deltage i udviklingen af fodbold-Nordjylland! Vi er så stolte af det, at vi ønsker at lave et FNF-logo med navnet på alle partnerklubber, derfor har vi tilladt os at lave en ”tilmeldingsfrist” som er senest 1.4.2018 – mange klubber har allerede sendt ”partnerklubsaftale”, de som mangler har hermed fået til den 1.4.2018.

Et andet tiltag for at vise ”glæden” ved samarbejdsklubberne, er en bog om blandt andet partnerklubber, denne skal være klar i sommeren 2018 og i løbet af foråret vil i modtage en mail, hvor vi beder jer skrive en smule om jeres klub.

For tidligt at gøre opmærksom på ”hvem man kontakter”, så skal vi bede jer rette alle generelle spørgsmål både som klub og som forældre til: kh@fnfklubsamarbejdet.dk

Vi forventer fra FNF, at vi i fællesskab skal skabe et stærkere Nordjylland til gavn for flere spillere og flere af de frivillige trænere/ledere i Nordjylland!

Forudsætninger for det gode samarbejde

Vi ønsker det bedst mulige samarbejde i mellem FNF og jer forældre. Vi tror på, at et godt samarbejde bygger på anerkendelse og gensidig respekt. Desuden tror vi på, at en god udvikling er afhængig af åbenhed og ærlighed. Herunder af gensidig information samt god og konstruktiv dialog.

Som forældre til en søn i FNF-regi kan I forvente et højt informationsniveau fra trænere og ledere på både topcentre og talent- og teknikskoler. I vil som forældre, derfor kunne finde en kalender med en halvårsplan for, hvornår der vil være aktiviteter, disse på hjemmeside efter første træning.

Alle de indspark i og jeres sønner har til at forbedre tilbuddene fra FNF er vi meget lydhøre over!

Forventninger til Jer som forældre

Al erfaring siger, at hvis børn skal lykkes med deres interesser så kræver det forældre opbakning – vi tror på at vores børn har behov for at vi interesserer os for deres interesser, men at vi særligt anerkender dem hvor hvem der er. Vi vil meget gerne opfordre til at i som forældre påtager jer rollen som relation til jeres barn, så skal vi nok hjælpe barnet på dets præstation til træningen!

I rigtig mange sammenhænge har det stor positiv effekt, hvis man som barn mærker en opbakning og en involvering fra ens forældre. Dit barn siger det måske ikke, men vi ved han sætter pris på, at du står på sidelinjen, og at du følger ham i hans bestræbelser på at lykkes. Formodentligt er du netop et af de mennesker, han allerhelst vil glæde og gøre stolt.

Vi ser jer forældre og vi engagerede i FNF som et team, der skal samarbejde omkring spilleren, så derfor har vi behov for at I bruger os som sparringspartnere ligesom vi tillader os at gøre det med jer!

I forhold til jeres engagement omkring sønnens træning, har vi en række ønsker og anbefalinger:

Før træning:

 • Afstem forventninger, herunder forældrenes rolle
 • Kom i god tid og sørg for, at jeres søn er klar til at træne 10 min. før træningsstart
 • Hjælp ham med, at han møder op med det nødvendige udstyr. Overdriv ikke.
 • Støt ham i at være godt forberedte
 • Send afbud til den fodboldfaglige så tidligt som overhovedet muligt!

Under træning

 • Forældre bedes blive på den ene sidelinje.
 • Husk du er en rollemodel under træning.
 • Afklar gerne med jeres søn, hvad han tænker jeres rolle er – husk at i bør være en relation der ikke er baseret på sønnens præstation.

Efter træning

 • Opfordre dit barn til at hjælpe til med at få ryddet op og hjælpe med at få materialerne med ind
 • Skab gerne perspektiv og snak læring med jeres søn – hvad var udfordrende ved dagens træning, hvad lærte du i dag?
 • Husk dog også at give din søn luft – han har ikke nødvendigvis brug for en analyse af dages træning
 • Skab mulighed for at barnet ”slår” sportsfokus fra.

Støt dit barn i hans udvikling

Vores erfaringer siger os, at I forældre bedst støtter jeres barn ved netop at være FORÆLDRE og ved at bevare den gode relation til jeres barn. Det kærlige, nære og unikke forhold, som man har til sit barn, må aldrig belastes af dårlige præstationer i forbindelse med træning.

Elitefodbold er et langt sejt træk med medgang, modgang og tomgang. Det er derfor vigtigt, at alle bevarer benene på jorden, og at forholdet er godt og stabil, uanset barnets præstation. Det er selvfølgelig helt naturligt at glædes med sit barn, når det går godt og kortvarigt at ærgre sig, når det går dårligt. Det er dog ikke til gavn for barnet eller for udviklingen, at man løbende fremstår som bedømmer, at man finder fejl, irriteres og taler sit barn ned. Tværtimod!  Det er ok at være ærlig, men det er ikke konstruktivt at fokusere på fejl. Det, der får opmærksomhed, vokser. Ros også gerne, det har vi alle brug for, men overdriv ikke, det er ingen til gavn! Ros generelt mest på indsatsen og mindre på talentet, idet dette bedst understøtter den rette tilgang for en god videre udvikling.

I en udviklingsproces indenfor fodbold (og alt andet) vil der altid komme perioder med modgang. Det er her vigtigt at den enkelte spiller understøttes i at kunne håndtere disse perioder på en god og konstruktiv måde samt motiveres til kæmpe videre, når hverdagen synes hård, eller når spillet ikke kører på banen. Et kendetegn på mental styrke er at komme tilbage efter modgang og fastholde sit commitment.

Vi vil gerne opfordre jer som forældre til at have fokus på sit barns trivsel. Jeres barn skal være trygt i træningen og føle glæde ved at deltage på træne ekstra i FNF-regi.

Det SKAL og MÅ være lysten, der driver værket, alt andet giver ikke mening. Undersøgelser indenfor idrætsforskning viser desuden, at trivslen er en af de vigtigste forudsætninger for, at man kan udvikle sig. Er den rette trivsel ikke til stede, vil det mentalt sætte spor og dermed også hurtigt påvirke den enkeltes udvikling i negativ retning. I relation hertil er det naturligvis vigtigt, at man som forældre bakker op og medvirker til, at ens barn trives og oplever glæde ved at deltage i træningerne.

Topcentre og talent- og teknikskoler

Topcentre:
Der etableres i FNF-regi 3 topcentre:

Hjørring IF 
Landlyst 9 9800 Hjørring.
Topcentertræningen vil finde sted fredage kl. 17.30-18.45.
Kontakt: Lars Lunde 26719064 eller mail ll@aab-as.dk

AaB
Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst.
Topcentertræningen vil finde sted fredage kl. 16.45-18.00 på kunstgræs.
Kontakt: Lars Lunde 26719064 eller mail ll@aab-as.dk

Hobro IK
Amerikavej 9A, 9500 Hobro.
Topcentertræningen vil finde sted fredage kl. 16.30-17.45.
Kontakt: Kresten Mathiasen 27 89 52 24 eller mail: kenm1415@gmail.com

Topcentertræning foregår som udgangspunkt på fredage hvor der er skoleuge, dvs. topcenteret holder fri, når skolen holder fri.

Topcentertræning er for årgangene U10-12, i år 2006-2008. Træningen
FNF udtager spillere til topcentrene, dette sker dialog med partnerklubber, scouting og træning på talentskolerne.

En ny U10 årgang starter altid på talent- og teknikskolen og efter 10 uger (uge 42), vil FNF udtage spillere til topcentrene.

Spillere som deltager på topcentre vil halvårligt blive vurderet af de fodboldfagligt ansvarlige på topcentrene, denne vurdering sendes til klubkontakten som videresender til forældrene, medmindre andet aftales.

Talent- og teknikskoler:
Der etableres i FNF-regi 7 talentskoler i følgende områder:

 • Frederikshavn/Bangsbo
  • Adresse forår 2018: Fodboldvej 7, 9900 Frederikshavn
  • Træningstid tilgår
  • Træner: Bent Kristensen
 • HI/+?
  • Adresse forår 2018: Vendiapladsen, P. Pl., 9800 Hjørring
  • Træningstid tilgår
  • Træner: Tilgår
 • Vendsyssel vest (Jetsmark + ?)
  • Adresse: Tilgår
  • Træningstid tilgår
  • Træner: Casper Pedersen
 • Hjallerup
  • Adresse Idræts Allè 1 – 9320 Hjallerup
  • Træningstid tilgår
  • Træner: Thomas Borup
 • Nibe/Farsø/Løgstør
  • Adresse forår 2018: Jeppe Aakjærs vej 9640 Farsø.
  • Træningstid tilgår
  • Træner: Morten Freundlich
 • Aalborg syd
  • Adresse: Tilgår
  • Træningstid tilgår
  • Træner: Tilgår
 • Hobro
  • Adresse: Amerikavej 9A, 9500 Hobro.
  • Træningstid tilgår
  • Træner: Kresten Mathiasen

Spørgsmål vedr. Talent- og teknikskoler stilles til kh@fnfklubsamarbejdet.dk

En spiller som er udtaget på topcenter kan ikke deltage talent- og teknikskolerne.

Partnerklubberne indstiller markspillere og målmænd til talent- og teknikskolerne. Reel målmandstræning vil tilbydes løbende over året, og ikke på en separat målmandsskole.

Talent- og teknikskolerne er for spillere i aldersgruppen U10-12 og træningen er 75 minutter, ganske som på topcenteret og alle årgange træner sammen.

Talent- og teknikskolerne træner 16 fredage om året.

I bedes som partnerklub angive, med en mail til kh@fnfklubsamarbejdet.dk hvilken skole som i gerne vil tilhøre, vi anbefaler den som er nærmest egen klub.

Alle talent- og teknikskoler har start den 16.3 og info følger når vi nærmer os.

Klubkontakter i partnerklubberne må gerne indstille spillere på mail til ovenstående mail med angivelse af: Navn, klub og fødselsdag (xx-xx-xx). Kun spillere i årgang 2006-2008 kan træne på talent- og teknikskoler.

Hvis en spiller ikke længere skal fortsætte på vil klubkontakten modtage en mail med en vurdering af spilleren, forslag til fokusområder i klub og til selvtræning samt beskeden om at spilleren ikke længere skal fortsætte. Vi tilstræber så lange forløb for den enkelte som muligt, men afhængigt af spillerantal tillader vi os efter 3 træninger at sortere i gruppen af hensyn til det tilbud vi har hver gang der er talent og teknikskoletræning.

FNF er og vil SPILLERUDVIKLING – IKKE SPILLERREKRUTTERING

FNF er sat i verden for at bidrage til udviklingen af drengefodboldspillere i fodbold-Nordjylland på drengesiden i U10-12, hvor topcentre og talent- og teknikskoler er blandt værktøjerne dertil.
Topcenteret samt talent- og teknikskolerne har bl.a. til formål at fastholde spilleren i hans lokale klub, hvor der til gengæld tilbydes ekstra træningspas med øget matchning og udviklingsorienteret træning.

Som følge af kravene om at bidrage til spillerudviklingen generelt i Nordjylland har vi i FNF besluttet, at man som deltager på et topcenter ikke kan og bør skifte klub til Hobro IK, Hjørring IF eller AaB af 1885 i FNF-årene U10-12. Skifter man til en af de tre klubber forholder FNF sig retten til at sortere en spiller fra topcenteret af denne årsag. I overgangen fra U12-13 er det fra DBU´s side tilladt at tilbyde klubskifter, så derfor vil FNF ikke opfordre til at dette sker før!
Ligeledes kan man ikke være på topcenter såfremt man skifter til en klub som ikke har en partnerklubsaftale med FNF.

Praktisk information

Kenneth Hedegaard vil være koordinator og have det overordnet ansvar FNF
Kenneth Hedegaard kan kontaktes på mail kh@fnfklubsamarbejdet.dk

På vegne af FNF:

 • Per Andersen, formand Hobro IK
 • Allan Kaufmann, formand Hjørring IF
 • Claus Fallingborg, formand AaB af 1885
 • Anders Damgaard, talentchef AaB A/S
 • Kenneth Hedegaard, koordinator FNF.