NordicBet Liga Foreningen
Rekruttering til Talent
Rekruttering til Talent

Scouting og rekruttering er en integreret del af Hobro IK’s Ungdoms Elite Setup.

Klubben har flere scouts tilknyttet, som hver især dækker geografiske områder for klubben. Primært beskæftiger vi os med områderne i Himmerland, sekundært beskæftiger vi os med de øvrige områder indenfor realistisk kørselsafstand til Hobro.

For nye spillere:

Såfremt du måtte have en interesse i at prøve dit talent af i et af Hobro IK’s elitemiljøer (U13-U19) bedes du tage kontakt til Rekrutteringsansvarlig, Martin Ingvorsen, på MI@hikfodbold.dk eller telefon +45 40 57 68 29
Du bedes oplyse navn, årgang, nuværende klub, position samt hvorfor du ønsker at afprøve dit talent i netop Hobro IK.
Når en spiller (eller forælder) tager kontakt til Hobro IK, vurderer rekrutteringsansvarlig næste skridt. Dette kan være prøvetræning, scouting af spiller (live eller video) eller andet. Det kan derfor ikke altid garanteres at det er muligt at blive tilbudt et træningsforløb eller tilsvarende.

Idet Hobro IK er licensklub, er vi forpligtet til at kontakte din nuværende klub, såfremt du retter henvendelse om et prøvetræningsforløb eller klubskifte.

 

Du er ligeledes velkommen til at “tippe” os om en spiller du kender via mail. Når vi modtager et tip om en konkret spiller, vil vi altid afsætte tid til at observerer spilleren i kamp indenfor nærmeste tid.

 

Prøvetræning:
Såfremt en spiller får tilbudt mulighed for at prøvetræne, vil dette ske i en afgrænset periode, som aftales nærmere imellem spiller og rekrutterringsansvarlig. I denne periode vil spilleren indgå i træningspas med vores Elitetrup på den pågældende årgang, på lige fod med resten af truppen. Efter endt prøvetræning afholdes der en evalueringssamtale, hvor prøvetræningen tales igennem og det aftales hvad det videre forløb for spilleren vil være.
Såfremt man bliver tilbudt muligheden for at prøvetræne, forventer vi at spilleren møder op i god fysisk form, således det fra dag1 er muligt at præstere, idet prøvetræning er et kort og intenst forløb.

Forløb:
Hobro IK har jævnligt dygtige spillere fra omkringliggende klubber i forløb. Forløb i Hobro IK strækker sig over en længere periode – gerne en sæson. I denne periode træner spilleren fast med 1-2 gange om ugen, samtidig med at spilleren træner med i egen klub. Hvilke dage spilleren træner med på, aftales altid imellem Hobro IK, spilleren samt klub.

Når en spiller deltager i et forløb i Hobro IK, vil aktiviteter i egen klub altid have 1.prioritet, hvorfor at kampe og andet i egen klub, skal vælges før træning i Hobro IK.
Ved afslutning af forløb vil der altid blive afholdt en evalueringssamtale, hvor cheftræner og rekrutteringsansvarlig deltager. her vil spilleren ligeledes modtage en skriftlig evaluering af forløbet, som også sendes til klubben samt det videre forløb herfra vil blive aftalt.
Efter et forløb i Hobro IK, vil 1 af 3 scenarier finde sted: tilbud om klubskifte, tilbud om forlængelse af forløb eller afslutning af forløb.

 

Ansvarlig for prøvetræning og forløb: rekrutteringsansvarlig Martin Ingvorsen, MI@hikfodbold.dk, +45 40 57 68 29

 

Henvendelse til spillere i andre klubber:
Hobro IK retter aldrig henvendelse til spillere i andre klubber, uden først at have været i kontakt med den pågældende spillers klub. Det vil altid være Rekrutteringsansvarlig, Martin Ingvorsen, der tager kontakt til klub og forældre, ved tilbud om klubskifte eller forløb.

Al kontakt foregår til klubberne pr. mail og til forældre enten pr. mail eller telefonisk. Der tages aldrig direkte kontakt direkte til en ungdomsspiller udenom forældrene. Når der tages kontakt, inviteret der til et møde ved Hobro IK, hvor klubbens tanker om den enkelte bliver præsenteret.
Sociale medier benyttes aldrig af Hobro IK, som kommunikationsplatform ved spiller-rekruttering.

Tilbydes man klubskifte til Hobro IK, vil man blive garanteret en plads i vores Elite-Setup indtil U16 – Dette for at have mulighed for at gøre 9.klasse færdig, imens man spiller fodbold i Hobro IK. Efter U16, vil man ikke være garanteret en plads i vores Elite-Setup.

 

Spillerstop i Hobro IK:
Såfremt en spiller rekrutteret til Hobro IK fra anden klub, vælger at stoppe i Hobro IK, vil spilleren altid blive inviteret ind til en Exit-Samtale, hvor spillerens valg af stop i klubben vil blive vendt. Her vil der også blive aftalt, hvorvidt spilleren ønsker at Hobro IK tager kontakt til tidligere klub, for at sikre at spilleren ikke frafalder fodbold, men i stedet fortsætter på et lavere niveau.