NordicBet Liga Foreningen
Samarbejdsskoler
Samarbejdsskoler

Hobro IK’s samarbejdsskoler

Bymarkskolen Hobro

Bymarkskolen er en skole med ca. 520 elever. Skolen er en tre-sporet skole med elever på årgangene 0. – 6. klasse samt en I-klasse på ca. 10 elever og en SFO.

Skolen er forholdsvis ung med sin levealder på cirka 30 år. Skolen er placeret i 3 byhuse. Med den seneste udvidelse i 2012 på 3000 kvm. (byhus 3) og renovering af Byhus 1 og 2 fremstår Bymarkskolen i dag som en særdeles tidssvarende skole.

Hobro IK og Bymarkskolen samarbejder på mange måder bredt sammen, og skolen ligger også kun knap 1 kilometer fra DS Arena.

http://bymark.skoleporten.dk

Søndre Skole Hobro

Søndre skole i Hobro er en overbygningsskole, hvor du kan gå i 7., 8. og 9. klassetrin.
Der er pt. 394 elever på skolen.

Hobro IK og søndre skole har et samarbejde omkring en talentklasse, hvor HIK varetaget træningen, og Søndre skole varetaget skolegangen. Se nærmere info på søndreskole hjemmeside.

Derudover er der et samarbejde omkring 10. klasse fodboldlinje, hvor man kan kombinere sit elitefodbold med skolegangen.

MOTTO:

GÅ GLAD I SKOLE – OG GÅ GLAD HJEM

På Søndre Skole mener vi, trivsel er en vigtig faktor i forhold til de unges læring, og det er i denne sammenhæng,

vores motto skal forstås. Den, der trives godt, lærer godt, ligesom den, der trives godt, lærer godt

fra sig. Det er et fælles ansvar. Søndre Skole vægter derfor trivsel blandt elever og medarbejdere meget højt.

Et trygt undervisnings- og arbejdsmiljø for både elever og ansatte fremmer den gode undervisning. Trygge

teenagere, der trives, lærer mere.

For at bakke op om ovenstående arbejder lærere og ledelse med LP -modellen. LP = Læringsmiljø og

pædagogisk analyse. Læs mere om LP -modellen på skolens hjemmeside.

https://www.hobrosondreskole.skoleintra.dk 

 

Mariagerfjord gymnasium

Hobro IK og Mariagerfjord gymnasium har et samarbejde omkring at kunne kombinere elitefodbold og skolegangen. Der er oprettet er klasse, hvor der vil være mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag morgen.

Handelsgymnasium Hobro

Hobro IK og Handelsgymnasium Hobro har et samarbejde omkring at kunne kombinere elitefodbold og skolegangen. Der er oprettet er klasse, hvor der vil være mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag morgen.