NordicBet Liga Foreningen
Konkurrencebetingelser
Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Konkurrencerne på de sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube) er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af dét enkelte sociale medier, da konkurrencerne afholdes af Hobro IK.

Primær udbyder af konkurrence på de sociale medier er:

Hobro IK, Amerikavej 9, 9500 Hobro, Tlf. 98521194. CVR. 29630992

Konkurrencer i Hobro IK’s navn vil udelukkende blive lavet på klubbens egne sociale medier og er som følger:

Sådan deltager du:

For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står beskrevet i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 13 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. profil, pr. sociale medie. Konkurrence på tværs af sociale medier kan forekomme. Medarbejdere i Hobro IK A/S er udelukket fra at deltage.

Udelukkelse fra deltagelse

Hvis en deltager opgiver forkerte oplysninger eller på anden vis forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrencen og dermed også tildelingen af eventuel præmie.

Konkurrenceperiode

Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Hobro IK kan ikke garantere for, at det sociale medie til enhver tid er tilgængelig.

Udtrækning af vinderen

Administratoren af den pågældende virksomhedsside vil udtrække én (eller flere alt efter konkurrencen) vinder(e) blandt alle, som har deltaget ved at opfylde konkurrencebetingelserne. Dette gøres ved hjælp af en ‘randomnizer’. Vinderen vil blive underrettet på det pågældende sociale medie via et svar på kommentaren i opslaget. Vinderen vil blive bedt om at sende en besked med ønskede informationer, hvorefter overdragelse af præmien aftales nærmere. Såfremt vinderen ikke henvender sig til Hobro IK inden for 24 til 48 timer fra lodtrækningen, forbeholder Hobro IK sig retten til at foretage en ny udtrækning.

Præmier

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, gavekort eller andre produkter. Hobro IK påtager sig intet ansvar for skader på personer og/eller som følge af forkert brug af produktet, uagtsomhed eller andet.

 

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Konkurrencebetingelser
Konkurrencebetingelser