NordicBet Liga Foreningen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hobro IK af 1913

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hobro IK af 1913

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Hobro IK af 1913,

tirsdag den 26. marts 2024 kl. 19.00 i Sparekassen Danmark Loungen på DS Arena med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til formand Mads Justesen, Hobro IK, Amerikavej 9, 9500 Hobro eller på mail mj@hikfodbold.dk

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor

8. Eventuelt

 

Bestyrelsen

Foreningen Hobro IK af 1913