NordicBet Liga Foreningen
Retningslinjer
Retningslinjer

Retningslinjer for køb

Ved at handle på shop.hikfodbold.dk accepterer du (i) nedenstående retningslinjer/betingelser for køb; (ii) alle særlige retningslinjer, som vedrører et produkt og/eller et arrangement; (iii) andre retningslinjer fra arrangøren; og (iv) alle retningslinjer fra spillestedet (herunder retningslinjer for adgang). Vi forbeholder os ret til, fra tid til andet, at foretage ændringer i disse retningslinjer. Såfremt vi foretager sådanne ændringer, vil en opdateret version af denne købspolitik være tilgængelig på vores hjemmeside. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt holder dig opdateret om de aktuelle vilkår og betingelser. Alle køb er underlagt den, på købstidspunktet, gældende version af disse retningslinjer/betingelser. Hvis du ikke kan acceptere eller er enig i en revideret version af denne købspolitik, skal du ikke foretage et køb.

Om forholdet mellem billetkøberen og shop.hikfodbold.dk

Billetters gyldighed
Køb altid din(e) billet(ter) ved en autoriseret billetformidler.

Shop.hikfodbold.dk påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom shop.hikfodbold.dk og arrangørens officielle salgskanaler og -steder. Så køb altid billet(ter) ved en autoriseret billetformidler. Så får du din(e) billet(ter) til den rigtige pris. Og du er sikker på billetternes gyldighed.

Shop.hikfodbold.dk’s rolle som formidler
Shop.hikfodbold.dk formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Shop.hikfodbold.dk yder dog en særlig service til kunderne, herunder en særlig fortrydelsesret.

Alle billetter modtages online via mail og der fremsendes ikke fysiske billetter fra shop.hikfodbold.dk.

Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager shop.hikfodbold.dk sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne.

Refundering og aflysning
Købte billetter refunderes i op til 24 timer efter billetkøbet som en del af shop.hikfodbold.dk’s udvidet fortrydelsesret. Her skal arrangøren kontaktes via miø@hikfodbold.dk

I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber.

Aflysning
I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til, i sjældne og/eller ekstraordinære tilfælde, at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. Se hertil arrangørens information om arrangementet.

Om betaling og fortrydelsesret

Betaling
På shop.hikfodbold.dk modtages betaling med følgende betalingsformer og betalingskort:

Dankort
VISA/Dankort
MobilePay (kun via vores ServiceCenter på tlf. 98521194)
MasterCard
Visa Electron

Bemærk: Visse udenlandske kreditkort accepteres ikke på shop.hikfodbold.dk af sikkerhedsmæssige årsager. Du er velkommen til at kontakte vores Servicecenter på tlf. 98521194, såfremt du har spørgsmål hertil .

Fortrydelsesret
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Dog har vi en fortrydelsesret på 24 timer efter køb. Dermed får du en særlig fortrydelsesret på dit billetkøb. Du skal blot inden for 24 timer efter købet kontakte miø@hikfodbold.dk og gøre opmærksom på dette– så returnerer vi dine penge. Vær opmærksom på, at der skal være mere end 14 dage til arrangementet, for at du kan gøre refundere inden for 24 timer efter køb.

Bemærk, at selve tilbagebetalingen af dine penge kan tage nogle dage, efter din anmodning om refundering er blevet godkendt.

Overdragelse
Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed: det er, jf. “Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.

Særlige begrænsninger
Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til billetters overdragelighed. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Om adgang til et arrangement
Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet. Shop.hikfodbold.dk og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Der vil ofte være begrænsninger i, hvilke effekter der må medbringes til arrangementet, fx drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende.
Læs evt. mere på arrangørens hjemmeside.

Generelle betingelser
Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er først indgået en bindende aftale, når Shop.hikfodbold.dk har modtaget/registreret betaling.
Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold
Shop.hikfodbold.dk tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.

Retningslinjer
Retningslinjer