NordicBet Liga Foreningen

Indkaldelse til generalforsamling i Hobro IK A/S

Indkaldelse til generalforsamling i Hobro IK A/S

Der indkaldes til generalforsamling i Hobro IK A/S tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 18.00 I Sparekassen Danmark Loungen på DS Arena.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i    henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelse.– Valg af 4 medlemmer repræsenterende A-aktionærer
– Valg af 3 medlemmer repræsenterende B-aktionærer

6. Valg af revisor7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Det er udelukkende aktionærer i Hobro IK, som har møde- og stemmeret.

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 2.500 A-aktie 10 stemmer.Hver kapitalandel på kr. 2.500 B-aktie giver 1 stemme.Forslag til ændringer fra aktionærernes side bedes indgives til bestyrelsen senest d. 17/10 2022.Årsregnskab ligger til eftersyn på kontoret fra d. 17/10 2022.Efter generalforsamlingen er der stegt flæsk m. kartofler og persillesovs samt øl/vand.Af hensyn til spisning skal man tilmelde sig generalforsamlingen på mailtil mh@hikfodbold.dk senest fredag d. 21. oktober kl. 12.00. 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Hobro IK A/S
Indkaldelse til generalforsamling i Hobro IK A/S