NordicBet Liga Foreningen
Bæredygtig fodboldklub

Hobro IK – En bæredygtig fodboldklub

Hobro IK har i forvejen solceller på taget af DS Arena samt jordvarme, ligesom der er installeret regnvandstanke, som indsamler regnvand, der bruges til vanding af fodboldbanerne. Vi har dog planer om at søsætte endnu flere bæredygtige tiltag, så Hobro IK på sigt bliver den mest bæredygtige fodboldklub i Danmark.

Der er opsat følgende konkrete mål for Hobro IK, som klubben har ambitioner om at opfylde senest i 2024:

  • 95% af alt opvarmning skal være fra vedvarende energi.
  • 95% af alle lyskilder skal være LED belysning.
  • 95% af alt vand til vanding af fodboldbanerne skal komme via regnvand.
  • Alt affald skal miljøsorteres
  • Klubbens kunstgræsbaner skal være SBR-fri (SBR er gummigranulat fra bildæk, som belaster miljøet)

Genanvendelighed er også et nøgleord for Hobro IK, som på sigt vil skille sig af med så meget plastik som muligt. Blandt andet er der indført affaldssortering på DS Arena, således at al plastikaffald samles ind og genanvendes til ny plast. Derudover er der installeret vandkølingsanlæg i salgsboder og i klubhuset, således at forbruget af kildevand i plastflasker mindskes betydeligt.

Bæredygtigt baneprojekt
I 2019 blev der anlagt en ny kunstgræsbane ved siden af klubhuset. Den nye kunstgræsbane er lavet af materialer, som er 100% genanvendelige i fremtiden. På den nye kunstgræsbane er der desuden anvendt plastgranulat (TPO), som belaster miljøet markant mindre end det gummigranulat (SBR), som findes på mange kunstgræsbaner i Danmark.

Under planlægningen af kunstgræsbane-projektet har tre overskrifter spillet ind på alle beslutninger, og de tre er: Spillekvalitet, miljø og økonomi. Der har altså været fokus på at etablere en bane af høj kvalitet, som belaster miljøet mindst muligt, men samtidig skal det økonomisk også være muligt at realisere og vedligeholde banen.

Baneprojektet kommer også til at fungere som et forskningsprojekt, der har til formål at indsamle viden og videregive den viden til fordel for andre. Der er således planer om at udarbejde nøgletal om blandt andet løbende og synlige driftsregnskaber, antal spilletimer på banerne, antal driftstimer til banepleje, driftsomkostninger og antal driftstimer til vinterbekæmpelse. Der er desuden planer om at måle indholdet af affaldsstoffer i drænvandet fra den nye kunstgræsbane.