NordicBet Liga Foreningen
Bæredygtig fodboldklub
Bæredygtig fodboldklub

Hobro IK – En bæredygtig fodboldklub

Hobro IK har i forvejen solceller på taget af DS Arena samt jordvarme, ligesom der er installeret regnvandstanke, som indsamler regnvand, der bruges til vanding af fodboldbanerne. Vi har dog planer om at søsætte endnu flere bæredygtige tiltag, så Hobro IK på sigt bliver den mest bæredygtige fodboldklub i Danmark.

I vores Hobro IK vil vi bestræbe os på at:

Vi skal bruge vedvarende energi til opvarmning af vores faciliteter

Vores lyskilder skal være LED-belysning

Vandet til vanding af vores fodboldbaner skal komme via regnvandsopsamlere

Vores affald skal miljøsorteres

Vores kunstgræsbaner skal være SBR*-fri

 

 

Tiltag vi allerede gør brug af i dag:

Faciliteter

Regnvand til gavn:

Vi har på DS Arena installeret regnvandstanke, der opsamler regnvand, som vi kan vande vores fodboldbaner med.

 

Jordvarme:

På DS Arena er der også installeret et jordvarmeanlæg, der via solenergi, varmer en nedgravet væskefyldt slange op. Denne væske pumpes ind i varmepumpen, hvor varmen trækkes ud og føres ud i klubhusets gulvvarme.

 

Solceller på taget:

Gennem vores samarbejde med Eurowind Energy A/S har vi fået installeret 210 solcellepaneler på taget af administrationsbygningen på DS Arena. Det antal solcellepaneler svarer til et areal på 265 kvm2 og de producerer kWt svarende til det strømforbrug 37 husstande har.

 

”Degnen” på strøm

Noget af det, der i dagligdagen, bruger den strøm som vi udvinder fra solenergi, er vores el-plæneklipper, ”Degnen”. El-plæneklipperen er opkaldt efter Erik Degn, der havde sin gang i Hobro IK i mere end 35 år og blandt andet varetog plejen af fodboldbanerne. ”Degnen”, der er opsat i samarbejde med Bisgaards, varetager og klipper alle græsarealer omkring Eurowind Energy Park og DS Arena.

 

Affaldssortering på DS Arena

I 2019 igangsatte vi et omfattende affaldssorteringsprojekt på DS Arena. Et affaldssorteringsprojekt, der skal være med til at gøre det let og overskueligt for tilskuerne at affaldssortere. Der bliver affaldssorteret i restaffald og plastikaffald, således at plastikaffaldet kan genanvendes til ny plast. På sigt bliver affaldssorteringen mere specifik og opdelt i flere kategorier.

Dette afledte et andet projekt, nemlig ”Det Store Plastik-knæk”, hvor vi, i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og Tuborg satte fokus på at mindske mængden af plastik på forskellige arenaer, hos Hobro IK er arenaen DS Arena. Det kom der rapporten ”Forening og Forbund” ud af, hvor andre lignende virksomheder, kan finde inspiration til, hvordan de kan reducere plastik, gentænke og sortere det.

 

Dette kan du læse mere om her:

www.wwf.dk/detstoreplastikknaek

 

Afskaffelse af engangskrus på DS Arena:

Til sæsonen 2022/2023 har vi afskaffet alle engangskrus og kopper på DS Arena og udskiftet disse med genanvendelse krus. Krusene er produceret af 100 % genanvendeligt materiale og efter ca. 14 vaske vil krusene være CO2-neutrale.

Pressemeddelelsen kan læses her: Tryk her

 

Sammenholdet træerne:

I løbet af 2020, da Corona-pandemien for alvor indtræf i Danmark, opstod Hobro IKs virtuelle hold kaldet Sammenholdet. Sammenholdet havde til opgave at samle byen og støtte relationerne mellem vores klub og fans, partnere og frivillige. En af måderne dette blev gjort på, var at interesserede kunne købe et træ, der ville blive plantet bag Sparekassen Danmark tribunen, i vores alles Østerskov. Det resulterede i at vi kunne plante hele 56 træer, der nu gavner miljøet og pryder Østerskoven.

 

Reducering af plast

I Hobro IK er der fokus på at skære ned på brugen af plast, både i dagligdagen og på kampdage. Der er derfor blevet installeret vandkølingsanlæg i klubhuset, således at forbruget af kildevand i plastikflasker mindskes betydeligt. Vi er samtidig i en proces, hvor alle plastsæsonkort skal afskaffes, hvor vi allerede nu har mindsket forbruget af plastkort med 90 %.

 

Bæredygtige kunstgræsbaner

I 2019 blev der anlagt en ny kunstgræsbane, Eurowind Energy Park, ved siden af klubhuset. Den nye kunstgræsbane er lavet af materialer, der er 100 % genanvendelige i fremtiden. På den nye kunstgræsbane er der desuden anvendt plastgranulat, TPO**, som belaster miljøet markant mindre end det gummigranulat, SBR*, som findes på mange kunstgræsbaner i Danmark og i udlandet. Der er ligeledes monteret granulatspærre, hele vejen rundt om kunstgræsbanen, for at sikre at TPO-granulatet bliver på banen og ikke ender i naturen.

 

Førsteholdet

Fra affald til varme

Som en del af vores affaldssortering på DS Arena bliver vores madaffald i dagligdagen sorteret. I samarbejde med Daka Refood, bliver vores madaffald lavet om til biogas, som i sidste ende eksempelvis kan bruges til at opvarme huse eller gøde grøntsager. Vi har årligt ca. 3100 kg. madaffald, hvilket kan laves om til biogas og bruges til at opvarme en husstand i ca. 123 dage, hvilket samlet set er med til at spare miljøet for godt 1000 kg. CO2 om året.

 

Du kan læse mere om Daka Refood og deres bæredygtige beregner her: https://www.refood.dk/

 

Mental sundhed

Vi har stor fokus på social bæredygtighed og fokus på vores medarbejders sundhed og trivsel. Det gælder både det fysiske såvel som det psykiske aspekt. Vi har derfor, i mange år, haft en sportspsykolog tilknyttet til førsteholdet og talentafdelingen i klubben. Dette skal være med til at styrke spillerne i situationer, hvor der mødes modstand. Det kan være ved skader, modgang i kampe mm.

Bæredygtig transport

Når vi er til udebanekampe med førsteholdet, er der fokus på at vi transporterer truppen så bæredygtigt som muligt. Truppen, trænerteam og holdet bag holdet bliver transporteret i samlet flok i en bus, der kører på bæredygtigt XX brændstof. Vi har derfor også prioriteret at alt materiale og holdledere kører med bussen, så dette ikke transporteres særskilt.

 

Længere levetid på træningstøj

Levetiden på træningstøjet til førsteholdet er relativt kort, da det er meget sæsonbetonet. Når træningstøjet til vores førstehold ikke er i brug mere, bliver det sendt videre ned i systemet til ungdomsholdene, der kan overtage og bruge træningstøjet, hvilket gør at levetiden på træningstøjet bliver længere. Når, til sidst, at ungdomsholdene ikke kan bruge tøjet mere, bliver det indsamlet og doneret til kriseramte lande. På denne måde skaber vi en cirkulær økonomi omkring det, hvor vi får genanvendt produkter og materialer flere gange og på denne måder øge levetiden på disse.

 

Spillertrøje lavet af genbrugsmaterialer

Spillertrøjerne fra Puma, som førsteholdet spiller i, vil fra sommeren 2022 være produceret af genbrugsmaterialer. Dette er med til at tøjet får en længere levetid og mindsker påvirkningen på miljøet.

 

Fokus på lokalsamfundet

Giv noget tilbage til dem, der støtter os.

I Hobro IK, har vi, siden 2015, afholdt et indsamlingsspinningevent til fordel for talent- og ungdomsafdelingen i klubben samt julemærkehjemmet i Hobro. Klubben har valgt talent- og ungdomsafdelingen da man ønsker at fremme fodbold og idræt i lokalsamfundet og samtidig danne rammerne for fællesskab og udvikling. Klubben ønsker samtidig at have fokus på de samfundsmæssige problemstillinger, hvad angår sundhed, hvorfor man har valgt at donere i alt 250.000 kr. til Julemærkehjemmet i Hobro.

 

Knus kræft

Hobro IK har i årenes løb, med første gang i 2015, op til flere gange været med til at sætte fokus og støtte op om Knus Kræft. Knus Kræft er et samarbejde mellem KidsAid, tidligere racerkører og KidsAid ambassadør Tom Kristensen samt Peter Larsen Kaffe med Claus Bertelsen i spidsen. Knus Kræft er sat i verden for at skabe gode oplevelser for de børn og unge, der er ramt af denne frygtelige sygdom, så de for en stund kan få en pause fra deres hverdag. Det er derfor oplagt og naturligt for os at bakke op om Knus Kræft og være med til at brede budskabet. Dette har vi blandt andet gjort ved at ændre udseendet på vores kamptrøjer til udvalgte kampe, så Knus Kræft logoet pryder trøjen og på denne måde skaber vi opmærksomhed omkring det flotte og stærke initiativ fra KidsAid.

 

Læs mere om initiativet her:

https://xn--knuskrft-o0a.dk/

https://hobroik.dk/forening/2020/09/11/fokus-paa-knus-kraeft-til-gaarsdagens-kamp-mod-viborg-ff/

https://www.fjordavisen.nu/?Id=50931

https://www.youtube.com/watch?v=4lXw5Oa9_Fc

 

*SBR er gummigranulat fra bildæk, som belaster miljøet.

** TPO er plastgranulat, der belaster miljøet markant mindre end SBR-granulat.