NordicBet Liga Foreningen

Generalforsamling i Hobro IK A/S d. 25/10-23

Generalforsamling i Hobro IK A/S d. 25/10-23

På den ordinære generalforsamling i Hobro IK A/S, der blev afholdt onsdag d. 25. oktober 2023 kunne bestyrelsen offentliggøre regnskabet for perioden 1/7-2022 – 30/6-2023. Regnskabet viste et ikke tilfredsstillende resultat, da klubben kommer ud med et underskud på ca. 5.4 mio. DKK. Dog er der lavet et budget for det kommende regnskabsår, der viser et overskud.

Formand i Hobro IK A/S Thomas Floor forklarer underskuddet:

– Det er naturligvis ikke tilfredsstillende at fremlægge et regnskab, der viser et underskud af denne størrelse, men det har været et svært år på mange områder, hvori forklaringen også ligger. Et år, hvor vi har været ramt af stigende energipriser, samt et moms-lån, der blev optaget i forrige år, for, på daværende tidspunkt, at sikre klubbens drift. Hertil har vi grundet vores placering i NordicBet Ligaen i sæsonen 2022/2023 modtaget færre TV-penge end budgetteret. Samtidig er manglende transferindtægter også en faktor.

Thomas Floor er dog fortrøstningsfuld omkring det kommende år, hvor de røde tal skal afløses af sorte:

– Vi har fået lagt et fornuftigt budget for året 2023/2024, hvor vi har en helt klar målsætning om, at de røde tal skal skiftes ud med sorte. Jeg er fortrøstningsfuld omkring dette, da vi allerede har set en stigning i transferindtægter samtidig med, at vi har fået en bedre start og dermed bedre placering i NordicBet Ligaen, hvilket giver flere TV-penge end budgetteret med. Dertil har vi skåret endnu mere end til benet i forhold til vores førsteholds-setup, hvor omkostningerne er yderligere reduceret forud for denne NordicBet Liga sæson.

På generalforsamlingen søgte Jonas Brix-Damborg og Jens Bjørn ikke genvalg. Peter Christensen, der har siddet i bestyrelsen siden Hobro IK A/S så dagens lys i 2016, søger ligeledes ikke genvalg og takker dermed af efter syv års tro tjeneste. Derfor blev der på aftenens generalforsamling valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer ind i Hobro IK A/S’ bestyrelse. De tre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev Jannie Lynge Johansen, Thomas Pedersen og Preben Weller.

Bestyrelsen i Hobro IK A/S består derfor af Thomas Floor, Mads Justesen, Jeppe Ugilt, Kresten Mathiasen, Jannie Lynge Johansen, Thomas Pedersen og Preben Weller.

Der skal lyde en stor tak til Peter Christensen, Jonas Brix-Damborg og Jens Bjørn for den store arbejdsindsats i bestyrelsen.

Generalforsamling i Hobro IK A/S d. 25/10-23
Generalforsamling i Hobro IK A/S d. 25/10-23