1. Division Foreningen
Tests

Talent Plus benytter forskellige tests for at teste spillernes fysiske formåen.

3000 meter løbetest Hobro IK Talent Plus
Tiden til højre er et elitekrav, som skal opfyldes af spillere på positioner, hvor der skal løbes meget, gerne af alle!
Superliga/1. division 10.50
U19 11.04
U17 11.21
U16 11.30
U15 11.41
U14 11.55
U13 12.11

Fysiske tests
Hvis det implementeres og afvikles korrekt, kan testning af den fysisk præstation være et gavnligt værktøj for at følge spillernes fysiske udvikling – både internt på holdet, men også på tværs af årgangene. Men der bør dog tages nogle forbehold ved fortolkning af testresultater i ungdomsregi. Mange faktorer er afgørende for spillernes evne til at præstere i de fysiske test, og mange af disse faktorer er ligeledes påvirket af psyken, kropsvækst og pubertet, som er et centralt tema blandt unge idrætsudøvere. Derfor bør man have i baghovedet, at ændringer i testresultater langt fra udelukkende kan tilskrives fodbold- og fysisk træning. Eksempelvis kan enkelte spillere i mellemliggende perioder have taget et kvantespring i højdevækst eller i udviklingen af fysiologiske ”systemer”, som kan påvirke testresultaterne i større eller mindre grad – uafhængigt af den træning spillerne bliver udsat for. Vurdering af spillernes testresultater, og sammenligning med holdkammerater, bør derfor foretages ud fra et helhedsmæssigt synspunkt, og ikke kun ud fra om spilleren har ”passet” sin træning.

Standardisering af tests
For at sammenligningsgrundlaget for de fysiske tests er så optimalt som muligt, bør der være en række forhold som altid er ens fra gang til gang (standardisering):

 • Underlaget bør være det samme (optimalt på kunstgræsbanen)
 • Spillerne skal være veludhvilede og motiverede.
 • Vejrforhold (tørvejr) bør være ens (dog en stor planlægningsmæssig udfordring)

Følgende årsplan for testning er udgangspunktet for Talent Plus:

Opstart efterår Lige før turneringsstart efterår Efter overstået turnering efterår Lige før turneringsstart forår Efter overstået turnering forår
U13 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR1
Yo-Yo IR1 Yo-Yo IR1
U14 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR1
Yo-Yo IR1 Yo-Yo IR1
U15 Yo-Yo IR1 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR1
Yo-Yo IR1 Yo-Yo IR1 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR1
U16 Yo-Yo IR1 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR1
Yo-Yo IR1 Yo-Yo IR1 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR1
U17 Yo-Yo IR2 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR2
Yo-Yo IR2 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR2
Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR2
U19 Yo-Yo IR2 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR2
Yo-Yo IR2 Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR2
Hoppehøjde
Sprint
Agility
Yo-Yo IR2

U13 og U14 testes som udgangspunkt kun én gang årligt med en ekstra yo-yo test lige før start på turnering i foråret. Det primære formål med at teste disse årgange er at introducere og tilvænne dem til det at blive testet. Dels af pædagogiske årsager (hvad vil det sige at få sat tal på sin præstation, forsigtighed med at sammenligne sig med holdkammerater, ”skuffelsen” ved ikke at være den hurtigste/”bedste” osv.), men dels også for at kunne følge deres fysiske præstationsfremgange op igennem årgangene.

For U15 til U19 bør det tilstræbes, at der foretages yo-yo tests på de anbefalede tidspunkter, idet at det er et værdifuldt redskab til at evaluere spillernes fodboldspecifikke kondition.

Trænerens ansvar i forbindelse med testning:

 • I samarbejde med den fysiske træner at få fastlagt tidspunkter for testene.
 • Selv at afvikle Yo-Yo tests (den fysiske træner kan være behjælpelig med lydfiler og resultatskemaer)
 • I samarbejde med den fysiske træner at få planlagt den øvrige træning op til, så spillerne er så friske som muligt på testdagen.
 • Sætte spillerne op til testene og understrege vigtigheden i at medbringe det rigtige ”mind-set” på dagen.
 • Hjælpe på testdagen med opstilling, notering osv.

Den fysiske træners ansvar i forbindelse med testning:

 • Stiller avanceret og præcist testudstyr til rådighed.
 • I samarbejde med den træner at få fastlagt tidspunkter for testene.
 • Instruere og afvikle hoppe- sprint- og agilitytests.
 • At samle og indtaste resultater, opstille kartotek for resultatark tilgængeligt for trænere og talentchef.
 • Give trænerne feedback på resultaterne, samt evt. individuel spillervejledning (ved forespørgsel fra spilleren).

I det følgende er de enkelte tests beskrevet.

Hoppehøjde
Testen evaluerer spillerens evne til at udvikle kraft med høj hastighed (eksplosivitet) gennem muskulaturen fra hoften og ned – udtrykt som hoppehøjde. Testen udføres på en hoppemåtte, der automatisk udregner hoppehøjden ud fra svævetiden.
Testen udføres som billedet herunder angiver. Spilleren placerer sig på hoppemåtten med fødderne i cirka skulderbredde og med hænderne placeret i siden af hoften. Spilleren bliver herefter bedt om at foretaget et eksplosivt afsæt og hoppe så højt som muligt. Der er ikke noget krav til dybden i den nedadgående bevægelse – dette er helt op til spilleren selv, så hoppet foretages så naturligt som muligt.
Der gives tre forsøg, og det bedste noteres.

Sprint test
Spillerens evne til at foretage lineær sprint med mellemtider ved 5, 10, 25 og 30 m testes her. Tiden fra 0-5 m og 0-10 m er udtryk for spillerens evne til at accelerere, og tiden fra 25-30 m angiver spillerens tophastighed. Der bruges avancerede fotoceller som udstyr, der gør målingen præcis.
Der gives 3 forsøg.

Agility test (arrowhead)
Testen evaluerer spillerens evne til at foretage retningsskift og derefter acceleration i den ønskede retning – væsentlige parametre i fodbold uanset om opgaverne er defensive eller offensive, og med eller uden bold. Testen er, som én af de få agility tests, valideret og pålidelig, hvilket gør den relevant som felt-test af fodboldspillere. Opstillingen er afbilledet på figuren herunder. Der bruges avancerede fotoceller som udstyr, der gør målingen præcis.

Spilleren starter 20 cm bag start/slutlinjen. Tiden starter, så snart at spilleren passerer linjen. Herefter foretages der et lige løb 10 meter frem til kegle A, hvor der udføres et 90-graders retningsskift mod kegle D. Herefter passeres kegle D og der foretages et retningsskifte mod kegle B. Efter vending ved kegle B foretages et løb på 15 meter hjem til start/slutlinjen. Det er vigtigt, at spilleren følgerne en løbelinje uden om keglerne med begge ben som anført på billedet.
Der testes to gange til højre og to gange til venstre. Den bedste tid for hver side noteres.

Eksempler på tider og niveau (Tider er sekunder)

U16-U17:
Højre 7,32. Venstre 7,66 = Høj score
Højre 8,38. Venstre 8,44 = Medium score
Højre 9,23. Venstre 9,12 = Lav score

U15:
Højre 7,71. Venstre 7,86 = Høj score
Højre 8,54. Venstre 8,58 = Medium score
Højre 9,72. Venstre 9.32 = Lav score

U14:
Højre 7,97. Venstre 8,09 = Høj score
Højre 8,68. Venstre 8,72 = Medium score
Højre 9,61. Venstre 9,89 = Lav score

Yo-Yo IR 1 & 2
Testen evaluerer spillernes evne til at foretage gentagende høj-intensive løb af stigende hastighed, hvilket sætter store krav til musklernes evne til at danne energi både med og uden ilt. Den er samtidigt valid og pålidelig som en fodbold-specifik test, der også er sensitiv overfor ændringer i spillernes fysiske form. Yo-yo testene findes efterhånden i flere forskellige udgaver og modifikationer. Oftest brugt er Yo-Yo interval-restitution (IR) niveau 1 og 2. I talent plus vil U13-16 benytte niveau 1, og U17-U19 vil benytte niveau 2.

Generelt set skal spillerne løbe 2 x 20 m, med tilhørende 10 sekunders restitution. Hastigheden vil løbende stige og testen varer i varer mellem 5-20 min. Restitutionsfasen er en del af testen, da fodboldspillere hurtigt skal restituere efter en hård aktion, lig arbejdskravene i en fodboldkamp.

Opstillingen kan ses på figuren herunder. Ved startsignalet påbegynder spillerne deres løb ud og får halvvejs i intervallet endnu et lydsignal, som bør afstemmes med at de rører med foden og vender ved baglinjen. På det tredje signal skal spillerne have placeret den ene fod på startlinjen, ellers gives der en advarsel. Spillerne foretager herefter en deacceleration og lunter de 2×5 m indenfor 10 sekunder. Spillerne skal herefter stå klar til start på næste interval med den ene fod på startlinjen ved næste startsignal, ellers gives der en advarsel for dette. Ved advarsel nummer to afsluttes testen for spilleren.

Niveauet spilleren går ud på noteres og derudfra udregnes antal tilbagelagte meter (niveauet og de 2×20 meter som spilleren var i gang med, da den blev dømt ude medtages også). Niveauer og tilsvarende løbedistance kan ses i bilaget. Spillerens kondital kan estimeres ud fra den tilbagelagte

Opstilling til yo-yo test. Der etableres en 20 m løbebane og 5 m bane til aktiv restitution (figur fra topendsports.com).

Yo-yo Interval restitutionstest Niveau 1

Forskellige tal for niveauer:

U16-U17:
20-23 = Høj score
18-19 = Medium score
17 = Lav score

U15:
20-21 = Høj score
17-19 = Medium score
16 = Lav score

U14:
18-20 = Høj score
15-17 = Medium score
14 = Lav score